Česká spořitelna vydává novou emisi HZL

Dne 6. prosince 2007 vydává Česká spořitelna novou emisi hypotečních zástavních listů v rámci dluhopisového programu v celkovém objemu 3 000 mil. Kč a s jmenovitou hodnotou HZL 100 tisíc Kč. HZL nejsou určeny k prodeji drobným investorům v pobočkách ČS. Základní prospekt dluhopisového programu byl uveřejněn na internetových stránkách ČS.

Definitivní potvrzení vstupu do schengenského prostoru Se zákaznickou kartou Českých drah budou traťové jízdenky o čtvrtinu levnější