Česká spořitelna dnes vydává nové hypoteční zástavní listy

Česká spořitelna dnes vydává nové emise hypotečních zástavních listů (HZL) vydávané v rámci dluhopisového programu v celkovém objemu 2 500 mil. Kč, jmenovitou hodnotou 10 tis. Kč, úrokovou sazbou 3,70 % p.a., emisním kurzem 97,78 % jmenovité hodnoty HZL. Hypoteční zástavní listy je možné nakoupit ve velkých oblastních a v dalších vybraných pobočkách České spořitelny od 11. prosince 2007 za aktuální kurz v násobcích jednotkové ceny 10 000 Kč a poměrného úrokového výnosu. Nejmenší množství nakupovaných HZL jsou tři kusy. Hypoteční zástavní listy budou vydány ve formě sběrného dluhopisu. Ten je, podobně jako podílový fond, společným majetkem vlastníků jeho podílů.

Evropští rizikoví investoři se soustřeďují převážně na lokální investice ČSOB opět zvyšuje úrokové sazby u vkladů