Běžný účet skončil v dubnu vyšším deficitem

Běžný účet platební bilance nastoupil sezónu vyšších deficitů, když v dubnu dosáhl schodku 14,1 mld. Kč. Celá bchodní bilance v dubnu skončila téměř na nule (+0,2 mld. Kč). Důvodem byla sezónnost a vysoké ceny ropy a ostatních komodit.

I přesto analytici ČS očekávají další růst vývozu s přebytkem za celý rok více než 60 mld.Kč.

Zdroj: ČS

Průzkum: zadavatelé reklamy neznají výhody digitálního vysílání ADSL: co bude s 22 korunami?