Angažovanost českých bank vůči zahraničním mateřským skupinám

Česká národní banka se vyjádřila k jednomu z opakovaných témat posledních dnů – jaká je angažovanost českých bank vůči zahraničním mateřských skupinám. Angažovanost českých bank (dceřinných společností) představují především vklady.

Celková angažovanost bank vůči zahraničním mateřským skupinám je za bankovní sektor nižší než před půl rokem. Čistá angažovanost, tj. celková angažovanost očištěná o vybrané záruky a zajištění, za posledních šest měsíců mírně klesla.

Angažovanost naprosté většiny bank se pohybuje kolem poloviny vyhláškou povolených hodnot. U žádné z bank nedosahuje maximálně povolených 20 % z jejího kapitálu.

Zdroj: Česká národní banka

Euro v roce 2012? Deregulace nájemného se protáhne