Nejvíce jsou ve zpracovatelském průmyslu insolventní potravinářské firmy

Přestože rok 2005 byl pro českou ekonomiku obecně příznivý, zdaleka ne všechna odvětví zpracovatelského průmyslu dokázala z loňské hospodářské konjunktury těžit. Těžší časy doléhají zejména na potravinářský, kožedělný a textilní průmysl, kde byl zaznamenán nejvyšší počet insolvencí.

Pro více informací čtěte tiskovou zprávu společnosti Coface Czech Credit.

ČR má ve střední Evropě nejvíce hypermarketů Raiffeisenbank emituje hypoteční zástavní listy v objemu 0,5 mld. Kč