EK varovala ČR kvůli nedostačujícím zákonům o tabákové reklamě

Evropská komise včera varovala Českou republiku a další tři státy, že domácí zákony týkající se omezení tabákové reklamy neuvedly v soulad s direktivami EU. Všem státům dala dva měsíce na to, aby vyhověly dané směrnici.

Včera EK upozornila ČR i na další nedostatečné převedení evropských směrnic, tentokrát v oblasti energetiky.

Zdroj: ČS, Bloomberg

Bluetone DSL nad 6 Mbit/s Organizovaná skupina podvodníků připravila ČS o 0,5 mld. Kč