Prouza: Fiskální reformy jsou nutné, ale problematické

O nutnosti fiskálních reforem nových členských států EU mluvil dnes na konferenci EU 8 Current Issues in Fiscal Reform náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Uvedl, že vstup ČR do EU byl velice pozitivní změnou. Noví členové se mohou od států EU 15 učit, ale zároveň jim mohou poskytnout řadu cenných poznatků.

Podle Prouzy už v minulosti dosáhla Česká republika konsolidovaných veřejných financí s důrazem na hospodářský růst a přípravou na vstup do EU. Klíčovými oblastmi, na které se nyní musíme zaměřit, jsou požadavky Lisabonské strategie a revize Paktu stability a růstu.

Zdroj: Konference EU 8 Current Issues in Fiscal Reform

Ministerstvo chce omezit placení daní v hotovosti ČKA: Pohledávka za Setuzou bude postoupena Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu