Spočítejte si...

Zavřít

PFČP: Nové zvýhodněné úrazové pojištění Bonus

Penzijní připojištění PFČP spolu s novým úrazovým pojištěním Bonus se sazbou zvýhodněnou o 22 % představuje kombinaci spoření a krytí veškerých rizik při úrazu.

Základ pojištění se skládá z krytí smrti následkem úrazu (minimální pojistná částka 100 tisíc Kč) a krytí trvalých následků úrazu (progresivní plnění v procentech až do výše 800 tisíc Kč). Mezi volitelné součásti produktu patří pojištění doby nezbytného léčení a hospitalizace následkem úrazu. Sleva na pojistném, která u základních pojistných částek činí 348 Kč ročně, není časově omezena a je platná po celou dobu trvání penzijního připojištění.

Zdroj: Tisková zpráva PFČP

Čeští zemědělci se bojí spekulantů s půdou Internetový nákup na splátky bez navýšení