HN: Vyvlastnění akcionáři by mohli dostat víc

Většinoví akcionáři při vytěsňování drobných investorů ve třech pětinách případů podhodnocují cenu za akcii, kterou malým akcionářům vyplácejí. Rozdíl je mnohdy v řádu desítek i stovek procent.

Zjistily to Hospodářské noviny, které analyzovaly 50 náhodně vybraných společností. Porovnávaly ceny, za které byli malí akcionáři vytěsněni, s vlastním kapitálem, připadajícím na jednu akcii.

Zdroj: ČTK
Atlantik FT apeluje na Komisi pro cenné papíry První obchodníci mohou účtovat poplatky za platbu kartou MasterCard - doplněno o vyjádření společností MC a Ahold