Vyvlastnění akcií bude podléhat zdanění!

Minoritní akcionáři, kteří nuceně převádějí své akcie na majoritní akcionáře, budou muset své příjmy z převodu akcií zdanit stejným způsobem, jako by akcie prodávali. Zachována bude i možnost osvobození od daně z příjmů v případě, že mezi pořízením akcií a jejich vyvlastněním uplyne doba delší než 6 měsíců. Vyplývá to ze sdělění Ministerstva financí.

Živnostenská banka zvýšila úrokové sazby úvěrů Bezpečí zdarma: braňte se pomocí freeware!