Na vládu byl zaslán návrh na snížení daně z příjmů

Ministr financí Bohuslav Sobotka dnes odeslal do vlády novelu zákona o Dani z příjmů. Nejvýznamnější změny se týkají daně z příjmu fyzických osob. Podle Ministerstva financí je cílem např. snížit daňové zatížení všech příjmových skupin poplatníků s důrazem na nízko a středně příjmové skupiny a zajistit, aby každý poplatník dosáhl stejnou daňovou výhodu bez ohledu na výši svých příjmů.

Účinnost novely se navrhuje od 1.1.2006.

Informace o dalších změnách v novele.

Na serveru Slunečnice.cz je nový produkt Novela zákona o dani z příjmů patří mezi priority Ministerstva financí