Hlavní navigace

Návrh na snížení daně z příjmů byl odeslán na vládu

Ministr financí Bohuslav Sobotka dnes odeslal do vlády novelu zákona o Dani z příjmů. Jedná se o největší snížení daní u fyzických osob od roku 1993, které významně snižuje daňovou zátěž u 90 % poplatníků. Nejvýznamnější změny se týkají daně z příjmu fyzických osob.

Sdílet

Konkrétně jde o:
-valorizaci prvního daňového pásma a snížení sazby daně v prvním a druhém pásmu (z 15 % na 12 %, resp. z 20 % na 19 %) s cílem snížit daňové zatížení všech příjmových skupin poplatníků s důrazem na nízko a středně příjmové skupiny,
-nahrazení nezdanitelné části základu daně slevou na dani. Toto opatření zajistí, aby každý poplatník dosáhl stejnou daňovou výhodu bez ohledu na výši svých příjmů. Ve srovnání se stávajícím stavem se tato úprava kladně odrazí ve snížení daňového zatížení hlavně u nízkopříjmových skupin poplatníků,
-zvýšení výdajových paušálů u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a u příjmů z pronájmu a sjednocení jejich výše na 50 %. Od této změny se očekává vyšší využívání tohoto institutu, což bude oboustranně výhodné zejména v důsledku snížení administrativy a časové náročnosti jak u poplatníků tak i správců daně.
Dopady do Státního rozpočtu v příštích letech budou kompenzovány již přijatými daňovými změnami a vyšším hospodářským růstem:
2006  –9,7 mld. Kč
2007  –15,3 mld. Kč*
* Včetně dopadů výdajových paušálů na výši odvodů sociálního pojištění.

Další důležité změny obsažené v novele:
-daňová podpora pořízení registračních pokladen spočívající v poskytnutí slevy na dani při jejím pořízení nebo technickém zhodnocení. Toto opatření uleví podnikatelům při zavádění registračních pokladen do praxe. Předpokládaný rozpočtový dopad činí 0,5 – 0,8 mld. Kč.
-snížení podmínky podílu na základním jmění pro uplatnění osvobození dividend od daně z příjmu na 10 % již pro rok 2006. Tato úprava přispěje ke zvýšení atraktivity České republiky pro investory,
-pro zvýšení právní jistoty poplatníků je rozšiřováno závazné posouzení správcem daně i na oblast tzv. převodních cen v případech, kdy poplatníkovi vznikají pochybnosti, zda sjednávaná cena se spřízněnými osobami odpovídá ceně obvyklé,
-změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně, kde se úpravou tvorby rezerv eliminuje možnost využívat prostředky nových rezerv tvořených podle zvláštních předpisů na účely, na které již v minulosti byly daňové rezervy vytvořeny a návrh zajišťuje rovněž skutečné finanční krytí těchto rezerv. Pro podnikatele se navrhuje možnost tvorby opravných položek u tzv. „nevýznamných pohledávek“ a současně se navrhuje i zpřesnění tvorby opravných položek u bank a finančních institucí,
-změna v sankčním systému zákona o správě daní a poplatků, která spočívá v přepracování časově stanovené sankce za nepřiznání daně – časového penále na penále z konstantní částky doměrku. Touto změnou dojde k odstranění určité nespravedlnosti mezi jednotlivými daňovými subjekty. Penále již nebude závislé na okamžiku, kdy správce daně daň doměří, což nemůže daňový subjekt ovlivnit.

Účinnost novely se navrhuje od 1.1.2006.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).