Důvěra v ekonomiku klesá

Důvěra podnikatelů v příznivý vývoj české ekonomiky v dubnu klesla a snižuje se již čtyři měsíce v řadě. V dubnu se k nim přidali i spotřebitelé, u kterých tentokráte převládl pesimismus. Jejich vyhlídky se tak podepsaly na poklesu celkového indikátoru důvěry o dva body, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.

Indexy důvěru zpravidla dokáží předpovídat budoucí vývoj ekonomiky a slouží jako jeden z předstihových ukazatelů hospodářského vývoje.

Chcete efektivně evidovat své rodinné příjmy, popřípadě skladové zásoby? Řešení otázky nájemného je prioritou nového ministra