Hlavní navigace

Buřinka snížila úrokové sazby překlenovacích úvěrů

Lukáš Kučera

Stavební spořitelna České spořitelny snížila od počátku března minimální úrokové sazby překlenovaních úvěrů o 1,5 %. Úrokové sazby překlenovacích úvěrů jsou nově v rozmezí 3.75 % až 6.95 %. Výše úrokové sazby závisí na délce smluvního vzahu s klientem. Získat úvěr s nejnižší sazbou 3,75 % mohou klienti, kteří po dobu nejméně jednoho roku měli nebo mají uzavřenou úvěrovou smlouvu se SSČS a řádně plnili nebo plní její podmínky. Pro žadatele o úvěr, kteří se uzavřením smlouvy stanou novými klienty banky, je určena sazba 6,95.

K žádostem o překlenovací úvěr podaným do 30. dubna 2005 lze navíc na tři měsíce získat startovací úrokovou sazbu 2,99 %.

Buřinka také snížila roční úrokovou sazbu překlenovacího úvěru MAXI TREND. Jedná se o úvěr s nulovou akontací a min. výší 300 000 Kč. Sazbu snížila z 6 % na 4,75 % pro střednědobou varinatu úvěru a z 6,8 % na 5,75 % pro dlouhodobou variantu.

Našli jste v článku chybu?