Hlavní navigace

Stavební spořitelny zvažují zmražení poplatků

Petr Zámečník

Podle dnešních Lidových novin zvažují stavební spořitelny zmražení poplatků po celou dobu trvání smlouvy o stavebním spoření. Jako první by měla s tímto krokem přijít ČMSS, která ve své tiskové zprávě ze 17. ledna:

ČMSS nezmění u letos uzavřených smluv poplatek za službu vedení spořícího účtu stavebního spoření dříve, než nabude účinnosti připravovaná novela zákona o stavebním spoření, která má poplatky upravovat. Pokud v letošním roce tato novela nabude účinnosti, bude ČMSS poplatky u všech smluv uzavřených v roce 2005 stanovovat v souladu se zněním novely, a to ode dne její účinnosti. (Uzavřít smlouvu o stavebním spoření s ČMSS je výhodné bez ohledu na datum)

Novelu zákona o stavebním spoření, která by stavebním spořitelnám nařizovala dodržet minimálně po dobu šesti let smluvně stanovený jasný výpočet poplatků, připravuje Ministerstvo financí.

Našli jste v článku chybu?