Úlevy pro rodiny ohroženy pozměňovacími návrhy

Sněmovna včera opět projednávala novelu zákona o dani z příjmů, která má přinést daňové úlevy rodinám s dětmi. Horliví poslanci navrhovali tolik změn a úprav, že hrozí delší projednávání a nestihnutí schválení zákona s účinností k 1. lednu 2005. V takovém případě by se úlevy pro většinu z 1,5 mil. rodin s dětmi odsunuly o jeden rok.

Raiffeisenbank se ziskem rostoucím o 83 % Kooperativa hospodařila s hrubým ziskem 563 mil. Kč