ČSOB za tři čtvrtletí se ziskem 5,258 mld. Kč

ČSOB hospodařila v prvních třech čtvrtletích tohoto roku se ziskem 5,258 mld. Kč podle českých účetních standardů, přičemž za stejné období roku loňského dosáhla čistého zisku „pouze“ 2,638 mld. Kč.

Komerční banka hospodařila se ziskem 5,6 mld. Kč ČMHB snižuje poplatek za zpracování hypotéky na polovinu