Dovolenou nepůjde převádět do dalšího roku

Prezident Václav Klaus včera podepsal novelu zákona, která zakazuje převádění dovolené do dalšího roku a současně umožňuje odebrání sociálních dávek dlouhodobě nezaměstnaným, kteří odmítnou krátkodobou práci nebo vykonávání obecně prospěšných prací.

Francie a Německo mohou být potrestány za překročení povoleného deficitu Evropská komise: Státní pomoc IPB a AGB je vpořádku        
Adam Hauner
Adam Hauner (neregistrovaný)
13. 7. 2004 15:24 Nový

Platnost?

celé vlákno
Od kdy nabývá novela platnosti?
Petr
Petr (neregistrovaný)
13. 7. 2004 16:19 Nový

Re: Platnost?

celé vlákno
Podle informací z Kanceláře prezidenta republiky nabyde zákon účinnosti k 1. říjnu 2004, pokud vyjde ve Sbírce zákonů ještě tento měsíc, pokud vyjde později, nabyde účinnosti k 1. listopadu 2004.
Vít Špinka
Vít Špinka (neregistrovaný)
14. 7. 2004 8:37 Nový

ta dovolená...

tou dovolenou je myšleno tohle?
"Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou podle věty druhé ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den, pokud zaměstnanci v nástupu dovolené nebrání překážky v práci uvedené v § 108 odst. 3 větě první. Nevyčerpá-li zaměstnanec dovolenou podle věty druhé ani do konce příštího kalendářního roku, nárok na tuto dovolenou zaniká. Pokud zaměstnanec nemohl z důvodů uvedených ve větě první vyčerpat dovolenou, která přesahuje 4 týdny, ani do konce příštího kalendářního roku, může být s jeho písemným souhlasem tato část dovolené vyčerpána do konce dalšího kalendářního roku.".