Aktualita ze dne 2. 8. 2001 - 13:23

Komise pro cenné papíry dnes udělila
Burze cenných papírů Praha povolení k obchodování s deriváty.

Aktualita ze dne 2. 8. 2001 - 13:14 Aktualita ze dne 2. 8. 2001 - 16:27