Rozpočet bude sestavován na více let

Poslanecká sněmovna včera schválila návrh zákona o rozpočtových pravidlech, podle kterého bude vláda předkládat s rozpočtem na příští rok i závazný výdajový rámec pro následující roky. Cílem je snížení rozpočtových schodků.

Zákon musí schválit Senát a podepsat prezident. Nabyde účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Domácnosti dluží přes 250 mld. Kč Citibank prodlužuje nabídku kreditních karet zdarma