Změny v dani z příjmů přijdou v příštím roce na 3,6 mld. Kč, v dalších letech ještě dráž

Změny v daních z příjmů se projeví především ve výpadku příjmů veřejných rozpočtů vlivem zkrácení doby odpisování hmotného majetku, které dosáhnou v roce 2006 až 14 mld. Kč. Přehled dopadů chystaných změn daně z příjmů na veřejné rozpočty naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Škromach chce vyšší důchody a příspěvky na děti, jinak odstoupí Schröder chce jednotné přímé daně v Evropské unii