Veřejné výdaje na starobní důchody pro ČR v letech 2000 a 2050

Podle demografické studie je dnešní poměr ekonomicky aktivních lidí vůči lidem v důchodovém věku 2:1. Podle nejrůznějších prognóz se tento stav, bez provedení jakýchkoliv důchodových reforem, bude v roce 2050 přibližovat hranici 1:1.
Svědčí o tom i současné výdaje na starobní důchod (7,8% HDP), které bez jakékoli reformy budou růst na neúnosnou mez 14,6% HDP.

Rozdělení zisku penzijního fondu ING Stát před lidmi schovává největší položku příjmů - sociální pojištění