Plat v České republice dosahuje 11 % platu v Dánsku

Podle zveřejněné studie „Platy v Evropě 2004“ mají nejvyšší hrubý příjem Dánové (27,89 euro/ho­dinu), Češi berou v průměru 3,07 euro za hodinu, tedy 11 % dánského průměrného příjmu. Nejnižší platy v Evropě mají v Moldávii (0,32 euro/hodinu), z nově přistupujících zemích pak Ukrajina a Bělorusko (v přepočtu cca 9,20 Kč/hodinu).

Čistý příjem z Evropské unie ve 24 mld. Kč zřejmě nezískáme Reforma zvýší výdaje domácnosti o 542 Kč měsíčně