ČSOB nemusí zaplatit 6 mld. Kč

6 mld. Kč je částka, kterou po ČSOB požadoval právník Věslav Nemethe jako náhradu na základě smlouvy uzavřené s IPB před jejím převzetím. Soudkyně Marika Blažková však smlouvu prohlásila za neplatnou z důvodu rozporu se zákonem o bankách i občanským zákoníkem.

SOS: Český Telecom zkrátil intervaly volání v telefonních automatech Zaměstnanců ubývá, podnikatelů přibývá