Druhé kolo Programu rozvoje venkova nabízí 3,635 mld. Kč

V rámci druhého kola Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013 budou mezi žadatele rozděleny dotace ve výši 3,635 miliardy korun. Případní zájemci mohou své žádosti ministerstvu posílat až do 26. listopadu.

Dotaci lze získat např. na pozemkové úpravy, investice do lesů, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, obnovu a rozvoj vesnic, na rozvoj cestovního ruchu na venkově, ochranu tamního kulturního dědictví nebo vzdělávání farmářů.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Daňová výhoda pro hypotéky by mohla být zachována Američané mají více chuti do podnikání než Evropané