Aktualita ze dne 11. 2. 2002 - 10:58

Daňové nedoplatky dosáhly již téměř 100 miliard korun. Přibližně 38 % všech nedoplatků tvoří DPH,
DPFO a DPPO tvoří přibližně jednu třetinu.

Aktualita ze dne 11. 2. 2002 - 10:24 Aktualita ze dne 11. 2. 2002 - 11:00