Aktualita ze dne 25. 1. 2002 - 12:12

Společnost
Sati uvedla do provozu novou verzi internetového systému obchodování s cennými papíry na
Burze cenných papírů Praha a v
RM-Systému. Nový systém je prý rychlejší, nově obsahuje databázi zpráv o obchodu s cennými papíry a podrobnější informace o jednotlivých obchodovaných titulech.

Aktualita ze dne 25. 1. 2002 - 11:41 Aktualita ze dne 25. 1. 2002 - 13:55