Aktualita ze dne 22. 11. 2001 - 14:31

Daňové nedoplatky v říjnu klesly na 99,6 mld. Kč. Je to způsobeno odepsáním části nedobytných pohledávek spotřební daně a
daně z příjmů právnických osob.

Aktualita ze dne 22. 11. 2001 - 12:34 Aktualita ze dne 22. 11. 2001 - 14:37