Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - ČÁST DEVÁTÁ - ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

ČÁST DEVÁTÁ

ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ

§ 133

Náklady zahrnuté do celkových nákladů spotřebitelského úvěru

(1) Pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů se použijí celkové náklady spotřebitelského úvěru s výjimkou nákladů splatných spotřebitelem v důsledku neplnění některé z povinností stanovených ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a jiných nákladů než kupní ceny, které je spotřebitel povinen při koupi zboží nebo poskytnutí služeb zaplatit bez ohledu na to, zda je transakce uskutečněna s využitím spotřebitelského úvěru nebo bez jeho využití, jako jsou zejména správní poplatky spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

(2) Do celkových nákladů spotřebitelského úvěru se dále započítávají náklady na ocenění nemovité věci, je-li pro získání spotřebitelského úvěru nezbytné, a náklady na doplňkové služby, je-li uzavření smlouvy o doplňkové službě povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek.

(3) Náklady na doplňkové služby, jako je zejména pojistné, se zahrnují do celkových nákladů spotřebitelského úvěru, s výjimkou případů, kdy

a) je uzavření smlouvy o doplňkové službě nepovinné a

b) v případě nákladů na zřízení nebo vedení účtu zaznamenávajícího platební transakce a čerpání, nákladů na používání platebních prostředků pro platební transakce a čerpání a dalších nákladů spojených s platebními transakcemi, byly náklady na tyto služby samostatně uvedeny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru nebo v jiné smlouvě uzavřené se spotřebitelem.

§ 134

Předpoklady výpočtu roční procentní sazby nákladů

(1) Výpočet roční procentní sazby nákladů úvěru je založen na předpokladu, že spotřebitelský úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že poskytovatel a spotřebitel splní řádně a včas své povinnosti.

(2) Jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru umožňuje změnu zápůjční úrokové sazby nebo změnu výše plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících, které jsou zahrnuté do roční procentní sazby nákladů, avšak nelze je číselně vyjádřit v době výpočtu, má se pro účely výpočtu za to, že zápůjční úroková sazba a ostatní platby zůstávají neměnné a budou platit do konce účinnosti této smlouvy.

(3) Jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení umožňuje po počátečním období alespoň pěti let, během něhož je dohodnuta pevná zápůjční úroková sazba, sjednání nové pevné zápůjční úrokové sazby na další významně dlouhé období, zahrnuje výpočet doplňkové ilustrativní roční procentní sazby nákladů uváděné ve formuláři Evropský standardizovaný informační přehled podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu pouze počáteční období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou a má se pro účely výpočtu za to, že na konci období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou je zbývající jistina splacena.

(4) V případě potřeby se při výpočtu roční procentní sazby nákladů použijí dodatečné předpoklady uvedené v části 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).