Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - Díl 1 - Činnost zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

Díl 1

Činnost zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice

§ 46

Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu

Zahraniční zprostředkovatel může na území České republiky zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v rozsahu, v jakém je tuto činnost oprávněn provozovat v domovském členském státě, a to

a) prostřednictvím pobočky, nebo

b) jinak než prostřednictvím pobočky.

§ 47

Zahájení činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice

(1) Česká národní banka sdělí zahraničnímu zprostředkovateli podmínky jeho činnosti v České republice a zapíše ho do registru ve lhůtě do 1 měsíce ode dne obdržení identifikačních údajů a potvrzení příslušného orgánu dohledu o jeho zápisu do registru vedeného v jeho domovském členském státě.

(2) Zahraniční zprostředkovatel je oprávněn zahájit svoji činnost na území České republiky po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského členského státu o splnění informační povinnosti vůči České národní bance.

§ 48

Podmínky činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu

(1) Zahraniční zprostředkovatel provozující činnost v České republice prostřednictvím pobočky je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení pouze tak, že jeho pracovníci splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 týkající se spotřebitelských úvěrů na bydlení a důvěryhodnosti podle § 72.

(2) Zahraniční zprostředkovatel provozující činnost v České republice jinak než prostřednictvím pobočky je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení pouze tak, že jeho pracovníci splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 odst. 3 a odst. 4 písm. c) bodů 2, 3, 5, 9 a 11 a důvěryhodnosti podle § 72.

(3) Zahraniční zprostředkovatel může v České republice zprostředkovávat pouze spotřebitelský úvěr nabízený osobami, které jsou na území České republiky tento spotřebitelský úvěr oprávněny poskytovat.

§ 49

Zánik oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu

Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele v České republice zaniká,

a) jestliže byla České národní bance doručena informace o ukončení činnosti tohoto zprostředkovatele v České republice, nebo

b) jestliže takový zprostředkovatel pozbyl oprávnění k činnosti ve svém domovském členském státě.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).