Hlavní navigace

Zákon o datových schránkách | Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - § 15 - Využití informačního systému evidence obyvatel a součinnost

Předpis č. 300/2008 Sb.

Vyhlášené znění

300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

§ 15

Využití informačního systému evidence obyvatel a součinnost

(1) Ministerstvo za účelem správy informačního systému datových schránek využívá tyto údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel:

a) u státních občanů České republiky

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se narodil,

4. rodné číslo a jeho změny,

5. adresa místa trvalého pobytu,

6. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

7. datum úmrtí,

8. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b) u cizinců, o nichž jsou vedeny údaje v informačním systému evidence obyvatel,

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. místo a stát, na jehož území se narodil,

4. rodné číslo a jeho změny,

5. státní občanství,

6. adresa místa pobytu,

7. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

8. datum úmrtí,

9. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(2) Ministerstvo spravedlnosti bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu osoby do seznamu insolvenčních správců, o údajích vedených o osobě v seznamu insolvenčních správců nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o výmazu osoby ze seznamu insolvenčních správců.

(3) Soud určený k vedení obchodního rejstříku bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu právnické osoby nebo organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku do obchodního rejstříku, o údajích vedených o právnické osobě nebo organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nezbytně nutných pro zřízení datové schránky, jejich statutárních orgánech a změnách těchto údajů a o výmazu právnické osoby nebo organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku z obchodního rejstříku.

(4) Česká advokátní komora bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu osoby do seznamu advokátů, o údajích vedených o osobě v seznamu advokátů nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o výmazu osoby ze seznamu advokátů.

(5) Notářská komora České republiky bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu osoby do evidence notářů, o údajích vedených o osobě v evidenci notářů nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o výmazu osoby z evidence notářů.

(6) Exekutorská komora České republiky bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu osoby do seznamu soudních exekutorů, o údajích vedených o osobě v seznamu soudních exekutorů nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o výmazu osoby ze seznamu soudních exekutorů.

(7) Komora daňových poradců České republiky bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu osoby do seznamu daňových poradců, o údajích vedených o osobě v seznamu daňových poradců nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o výmazu osoby ze seznamu daňových poradců.

(8) Správní orgán vedoucí evidenci podnikajících fyzických osob bezodkladně informuje ministerstvo o výmazu podnikající fyzické osoby z této evidence.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).