Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 120/2001 Sb.

Exekuční řád | Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti - Díl 1 - Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů

Znění od 20180605

120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Díl 1

Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů

§ 60

Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz