Hlavní navigace

Zveřejněna nová makroekonomická predikce

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách novou makroekonomickou predikci, která v sobě zahrnuje dopady navrhovaných opatření ke stabilizaci veřejných financí.

Sdílet

V predikci se očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat. Reálný růst HDP by měl v roce 2007 dosáhnout úrovně 5,8 %. Růst bude tažen zrychleným růstem investiční aktivity a spotřeby domácností, vliv výsledků zahraničního obchodu bude nižší. V roce 2008 by, vzhledem ke zpomalení spotřeby domácností, k odeznění jednorázových efektů spojených s náběhem nových investic a v důsledku zpožděného vlivu současných vysokých cen ropy, mělo dojít ke zpomalení na 5,0 %, což odpovídá růstu potenciálního produktu. Bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí.

Růst spotřebitelských cen zůstane mírný. V roce 2007 Ministerstvo financí odhaduje průměrnou míru inflace na 2,3 %. V roce 2008 by se mělo zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 % odrazit v míře inflace ve výši 3,4 %, což je hodnota v rámci tolerančního pásma inflačního cílení ČNB.

Zaměstnanost by se měla zvýšit o 1,1 % v roce 2007 a o 1,0 % v roce 2008. Mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti z VŠPS by se mohla snížit ze 7,1 % v roce 2006 na 5,8 % v roce 2007 a na 5,5 % v roce 2008.

Podíl deficitu běžného účtu na HDP, který vyjadřuje míru vnější rovnováhy, by měl v roce 2007 dosáhnout úrovně 2,1 %, zejména v důsledku očekávaných výsledků obchodní bilance – přebytek 111 mld. Kč – a v roce 2008 pak další snížení až na 1,5 %.

Data za sektor vládních institucí jsou v rámci této publikace prezentována v metodice ESA95, tedy na akruální bázi. Číselné údaje vychází z dubnových notifikací vládního deficitu a dluhu. Deficit sektoru vládních institucí, vyjádřený jako podíl na HDP, v roce 2007 dosáhne 3,9 % ; pokles o 0,1 p. b. oproti dubnové predikci je způsoben výlučně změnou predikce HDP. Hodnota maastrichtského konvergenčního kritéria vládního deficitu se tak bude nacházet nad referenční hranicí 3,0 % HDP a z kolísavého vývoje posledních let je zřejmé, že fiskální konsolidace neprobíhá systematicky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).