Hlavní navigace

Změny v promíjení penále v roce 2011

[Tisková zpráva] Podle sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo Evropskou komisí (EK) s konečnou platností rozhodnuto, že v řízení o promíjení penále nebude takzvaný „Přechodný rámec“ prodloužen.

Sdílet

 To znamená, že při rozhodování o promíjení penále nebude nadále využitelná možnost promíjení penále dle rozhodnutí Evropské komise číslo N 236/2009. Rozhodnutí EK ve shora uvedené věci bylo motivováno zejména zajištěním rovného postavení členských států a zabezpečení stejného postupu ve všech členských státech EU.

Rozhodování o promíjení penále bude s účinností od 1. ledna 2011 prováděno dle platné právní úpravy, tj. zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) č. 161/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za použití platných Nařízení komise (ES) č. 1998/2006, event. č. 875/2007, která upravují postup při poskytování veřejné podpory malého rozsahu (veřejná podpora de minimis).

Znamená to tedy, že výše prominutého penále je omezena aplikací těchto nařízení a je povinností ČSSZ/OSSZ výši prominutého penále hlásit do takzvaného centrálního registru vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně Ministerstvem zemědělství ČR.

Dále upozorňujeme, že do výše prominutého penále, respektive poskytnuté veřejné podpory malého rozsahu dle citovaných nařízení, se započítává výše prominutého penále za předchozí 3 roky s tím, že prominuté penále dle přechodného rámce, tedy v roce 2010, se do uvedeného obecného pravidla nezahrnuje.

Pro úplnost připomínáme, že žádosti o prominutí penále spolu s vyplněným prohlášením plátci pojistného předkládají příslušné OSSZ, a to i v případě, kdy k rozhodování je věcně příslušná ČSSZ, případně MPSV, přičemž na prominutí penále není právní nárok.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).