Hlavní navigace

Změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2010

[Tisková zpráva] Od 1. ledna 2010 se mění některé právní předpisy, které se týkají nemocenského pojištění.

Sdílet

Tato úprava dávek nemocenského pojištění má být účinná pouze pro období jednoho roku, to znamená od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. V roce 2011 se mají podmínky pro nárok a výši jednotlivých dávek vrátit do stavu účinného před touto změnou.

Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z denního vyměřovacího základu a rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců před vznikem nároku na dávku.  K 1. 1. 2010 se změní redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy, což ovlivní i mírný nárůst výše dávek. První redukční hranice bude činit 791 Kč, druhá redukční hranice 1 186 Kč a třetí redukční hranice 2 371 Kč.

Jaké jsou konkrétní změny:

Změní se procentní sazba pro výpočet nemocenského. Místo stávající odstupňované sazby nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu ve výši 60 %, 66 % a 72 % bude sazba jednotná ve výši 60 %. Nebude tak již záležet na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti, dávka bude po celou dobu vyplácena v jednotné výši. Ke snížení dojde podle přechodného ustanovení od 1. 1. 2010 i u nároků vzniklých před 1. 1. 2010, pokud náležely k 31. 12. 2009 ve vyšší sazbě než 60 %. 

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) bude činit  60 % (snížení ze stávajících 70 %) z denního vyměřovacího základu, vyplácí se od prvního dne nástupu na PPM. Denní vyměřovací základ se u peněžité pomoci v mateřství bude redukovat do částky první redukční hranice stejně jako u nemocenského a ošetřovného, tedy sazbou ve výši 90 % (nyní se započítává 100 %). Stejná úprava se použije i pro redukci denního vyměřovacího základu při výpočtu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.

Obdobně jako u nemocenského dojde i u PPM ke snížení výše dávky i u nároků vzniklých před 1. 1. 2010 a trvajících po tomto dni.

Podpůrčí doba u ošetřovného bude začínat až čtvrtým kalendářním dnem trvání potřeby ošetřování nebo péče o člena domácnosti a bude poté činit nejdéle 6 nebo 13 kalendářních dnů (nárok osamělého rodiče, který má v trvalé péči dítě do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku), Za první tři kalendářní dny potřeby ošetřování nebudou mít pojištěnci nárok na žádnou dávku.

Příklad výpočtu peněžité pomoci v mateřství

V roce 2009:

Vyměřovací základ zaměstnankyně v rozhodném období činí 300 000 Kč. Denní vyměřovací základ před redukcí je 821,91 Kč (300 000 Kč : 365 dnů). Částka do výše  první redukční hranice 786 Kč se v roce 2009  započítává ve  výši 100 %. Z částky mezi první a druhou redukční hranici (821,91 – 786 = 35,91) se započítá 60 %, tj. 35,91 Kč x  0,60 = 21,55 Kč. Denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 808 Kč (786 Kč +21,55 Kč), výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den je 70 % denního vyměřovacího základu, tj. 808 Kč x 0,70 =  566 Kč. Při měsíčním příjmu 25 000 Kč činní denní výše dávky 566 Kč, za kalendářní měsíc (30 kalend. dní)  činí peněžitá pomoc v mateřství  16 980 Kč.

V roce 2010:

Při stejném vyměřovacím základu 300 000 Kč by měl v roce 2010 činit denní vyměřovací základ před redukcí rovněž 821,91 Kč. Částka do výše první redukční hranice 791 Kč se v roce 2010  započítává 

90 %, tj.  711,90 Kč (791×90 % ). Z částky mezi první a druhou redukční hranicí (821,91 – 791= 30,90) se započítá 60 %, tj. 30,91 Kč x 0,60 = 18,55 Kč. Denní vyměřovací základ  po zaokrouhlení činí 731 Kč (712+18,55). Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu, tj. 731×60 % = 439 Kč. Při stejné měsíční mzdě 25 000 Kč by měla zaměstnankyně pobírat 439 Kč za kalendářní den. Peněžitá pomoc v mateřství by tak v roce 2010 činila za kalendářní měsíc (30 kalend. dní) 13 170Kč.  

Vzhledem k současnému projednávání návrhů zákonů v PS ČR může mimořádně dojít ke zrušení některé z výše uvedených změn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).