Hlavní navigace

Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2011

[Tisková zpráva] Od lednové splátky 2011 se zvyšují všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody.

Sdílet

Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvýší z 2 170 Kč na 2 230 Kč měsíčně (o 60 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální a zjednodušeně řečeno závisí na výši příjmů a délce dob důchodového pojištění, vzroste o 3,9 %. Zvýšení procentní výměry se týká všech důchodů přiznaných před 1. lednem 2011.

Od lednové splátky 2011 se zvýší o 3,9 % také dva druhy příplatků k důchodu. Jedná se o příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, ve znění pozdějších předpisů.

Naopak zvýšen nebude zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tato dávka byla valorizována od ledna 2010.

Valorizace důchodů se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení. V tomto případě se základní výměra dílčího důchodu zvýší rovněž, pouze však o poměrnou část z 60 Kč (odpovídající poměru české doby vůči celkové době). Procentní výměra, která rovněž odpovídá příslušnému poměru, se zvýší o 3,9 % své hodnoty.

Úpravu důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky a všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o tom, o jakou částku jim byla dávka důchodového pojištění  zvýšena.

Pro účely důchodového pojištění byly nově stanoveny tyto částky:

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 činí 24 091 Kč.

Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 činí 1,0269.

Tzv. redukční hranice pro výpočet důchodu se zvyšují takto:

  • první z částky 10 500 Kč na 11 000 Kč,
  • druhá z částky 27 000 Kč na 28 200 Kč.

Dochází ke změně minimální výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění. Nejnižší vyměřovací základ, z něhož se bude toto pojistné hradit, bude od 1. 1. 2011 částka 6 185 Kč a minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění bude činit 28 % z této částky, tj. 1 732  Kč. (V roce 2010 činilo minimální měsíční pojistné 1 660 Kč.)

Pokud se člověk rozhodne, že si doplatí dobrovolné důchodové pojištění, platí ho vždy za celé kalendářní měsíce. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění lze podat u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ), příslušné podle místa trvalého bydliště pojištěnce. Více informací najdete na webu ČSSZ: http://www.cssz­.cz/cz/duchodo­ve-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobro­volna.htm

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).