Hlavní navigace

Změny na primárním trhu státních dluhopisů v roce 2005 – nový aukční mechanismus

Od ledna 2005 budou aukce státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů probíhat podle nového aukčního mechanismu. V první řadě dochází k oddělení kola, kdy jsou podávány konkurenční nabídky a kola, kdy jsou podávány nekonkurenční nabídky. Nabídky v konkurenčním kole budou přijímány Českou národní bankou od 10:00 do 12:00 hodin a do 12:15 budou vyhlášeny výsledky. Poté bude otevřeno nekonkurenční kolo, nabídky budou přijímány od 12:30 do 14:45. Do 15:00 budou vyhlášeny výsledky nekonkurenčního kola i celé aukce. V nekonkurenčním kole bude přiděleno 15 % objemu nabízeného do aukce.

Sdílet

Důvodem těchto změn je snaha o zkvalitnění aukce a navázání na standardy zemí Evropské unie: zkrácení doby od ukončení aukce do vyhlášení výsledků na 15 minut zcela odpovídá standardním postupům a je v souladu s nejlepší praxí zemí OECD. Zároveň dochází i ke změně v systému přidělování nekonkurenčních objednávek. Získaný podíl přímým účastníkem aukce bude záviset nejen na probíhající aukci, ale také na výsledcích 2 předchozích aukcí (na výši koupeného objemu státních dluhopisů v konkurenčním kole této aukce a v konkurenčních kolech 2 předcházejících aukcí).

Další změnou, kterou bylo možno zavést po přijetí nového zákona O podnikání na kapitálovém trhu po vstupu České republiky do Evropské Unie v květnu 2004, je možnost účasti bank – nerezidentů se vzdáleným přístupem v aukcích státních dluhopisů, po splnění předpokladů pro přijetí do skupiny přímých účastníků. V přechodném období roku 2005 mohou být přijati ve zkrácené době.

Od ledna 2005 se také mění seznam benchmarkových emisí státních dluhopisů (emise skupiny A referenčních státních dluhopisů), obsahuje 7 emisí:

  • CZGB 3.95, 08/07  – CZ0001000863
  • CZGB 2.90, 03/08  – CZ0001000798
  • CZGB 3.80, 03/09  – CZ0001000855
  • CZGB 6.55, 10/11  – CZ0001000764
  • CZGB 3.70, 06/13  – CZ0001000814
  • CZGB 6,95, 01/16  – CZ0001000749
  • CZGB 4.60, 08/18  – CZ0001000822

Podle Pravidel pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů a v souladu s Burzovními pravidly pro přímé účastníky aukcí platí povinnost provádět market making u těchto emisí státních dluhopisů. Seznam bude pravidelně kvartálně revidován Ministerstvem financí ve spolupráci s Českým klubem obchodníků a Českou národní bankou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).