Hlavní navigace

Od července 2009 se změní organizace a působnost lékařské posudkové služby

Od 1. července 2009 dojde ke sloučení lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a lékařské posudkové služby úřadů práce (ÚP), a tím k opětovnému vytvoření jednotné lékařské posudkové služby v rámci ČSSZ. Od tohoto dne bude veškerá dosavadní činnost posudkové služby ÚP převedena na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Sdílet

Od 1. 7. 2006 byla totiž lékařská posudková služba v oblasti působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí rozdělena na část působící na ČSSZ a OSSZ pro účely důchodového a nemocenského pojištění, a na část působící na ÚP pro účely zaměstnanosti a ostatních systémů sociální ochrany. K tomuto rozdělení došlo v souvislosti se zavedením nové sociální dávky – příspěvku na péči v systému sociálních služeb.

Důvodem sloučení lékařské posudkové služby zpět na ČSSZ je účinnější zvládnutí kapacitních nároků na vyřizování požadavků klientů. Přitom se využijí dosud osvědčené prvky, především systém smluvních lékařů. Posudkový orgán v tomto systému vychází z podkladů lékařů, které za tímto účelem určí, a kteří nejsou jeho zaměstnanci. Tento institut byl zaveden na úřadech práce, kde se osvědčil. Bez jeho zachování by nebylo možné zvládat posuzování zdravotního stavu pro všechny systémy, což souvisí zejména s nárůstem žádostí o posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči.

Sjednocení posudkové služby se projeví zejména v úsporách finančních prostředků, snadnějším plněním požadavků na vzdělávání lékařů a v úspoře nákladů na pořizování podkladů k posouzení zdravotního stavu od zdravotnických zařízení. Ty v současné době shromažďují nezávisle na sobě OSSZ i ÚP.

V praxi to bude znamenat, že od 1. 7. 2009 budou lékaři OSSZ posuzovat zdravotní stav a pracovní schopnost občanů jak pro účely nemocenského a důchodového (invalidity) pojištění, tak i pro účely poskytnutí sociálních dávek, mimořádných výhod a zaměstnanosti, které do té doby posuzovali lékaři ÚP. Zdravotní stav občanů se posoudí při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách, které budou posuzovat:

  • plnou invaliditu a částečnou invaliditu,
  • dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu soustavnou výdělečnou činnost,
  • zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,
  • zda si fyzická osoba může zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu příjem vlastní prací,
  • zda jde o fyzickou osobu těžce zdravotně postiženou, druh a stupeň tohoto postižení pro účely poskytnutí mimořádných výhod, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla a příspěvku na individuální dopravu,
  • zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o fyzickou osobu dlouhodobě těžce zdravotně postiženou, dlouhodobě zdravotně postiženou nebo o dítě dlouhodobě nemocné,
  • stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči,
  • pracovní schopnost dočasně práceneschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí doby.

Všichni posudkoví lékaři sjednocené LPS budou postupně a plynule provádět všechny typů posudků v pojistných i nepojistných systémech. Smluvní lékaři budou i nadále vykonávat stejnou činnost, jakou dosud vykonávali v současné době pro úřady práce, a to za stejných podmínek. Přechod na ČSSZ pro ně nebude znamenat žádnou změnu, kromě nezbytných administrativních úprav souvisejících s přechodem k novému smluvnímu partnerovi.

Pro informování široké veřejnosti vydala ČSSZ leták „Změny v organizaci a působnosti LPS ČSSZ od 1. července 2009“ v nákladu 100 000 kusů. Pro veřejnost je dostupný zdarma na všech pracovištích ČSSZ v celé České republice. Lidé si rovněž mohou stáhnout leták s dalšími podrobnými informacemi o působnosti lékařské posudkové služby z hlediska potřeb občanů z webových stránek ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/…ialy/letaky/.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).