Hlavní navigace

Zlepšení komunikace v souvislosti s řízením rizik může zvýšit hodnotu firmy

PRAHA, 22. ledna – Společnosti mají příležitost zvýšit svou hodnotu tím, že zlepší komunikaci o problémech rizik s investory, uvádí celosvětová poradenská firma Ernst & Young. Zlepšená komunikace s investory může snížit rizikovou přirážku, kterou jsou ochotni investoři akceptovat, pokud mají nejasné či neúplné informace o řízení společností.

Sdílet

Nová zpráva s názvem Řízení rizik – stanoviska zainteresovaných stran srovnává zjištění vyplývající z řady celosvětových průzkumů uskutečněných firmou Ernst & Young mezi třemi klíčovými skupinami zúčastněných stran: investory, vedením společností a nezávislými členy správních orgánů. V průběhu uplynulých dvanácti měsíců bylo pro potřeby tří oddělených studií na toto téma dotazováno více než 700 členů těchto komunit po celém světě.

Jim Holstein, celosvětový vedoucí představitel poradenské skupiny řízení rizik firmy Ernst & Young, k této problematice říká: “Úspěšné řízení rizik je nedílnou součástí strategie a řízení každé organizace. Společnosti, jež dobře řídí svá rizika, mají také tendenci lépe komunikovat ze všemi zainteresovanými stranami, jak externími, tak interními. Avšak společnosti a jejich správní orgány překvapivě neřadí externí komunikaci o řízení rizik do kolonky ‚vysoce důležité‘ – mohou tak zmeškat skvělou příležitost vytvořit vyšší hodnotu společnosti v očích svých investorů.”

Podle zprávy jsou tři ze čtyř faktorů řízení rizik mající největší dopad na úspěšnost podnikání spojeny s dobrou interní komunikací. Tyto tři nejdůležitější faktory jsou:

  • pevně zakotvená kultura řízení rizik ve společnosti;
  • vzdělávání lidí o důležitosti pochopení rizik a zlepšení jejich schopnosti tato rizika řídit;
  • podávání pravidelných, transparentních a podrobných informací o rizicích členům správních orgánů.

Výborně fungující společnosti ve srovnání s těmi méně výkonnými mají čtyřikrát pravděpodobněji zabudované řízení rizik do firemní kultury a o důležitosti rizikového managementu školí své zaměstnance. Z těchto společností je 59 % přesvědčeno o důležitosti informací sdělených jejich správním orgánům ve srovnání s pouze 16 % společností s nízkou výkonností.

Tato zpráva však také udává, že třetina společností (31 %) nemá zavedenu politiku týkající se komunikace o problematice rizik s hlavními investory či ostatními externími zainteresovanými stranami. Investorům se jedná o transparentnost problematiky rizik, jak ve smyslu dostatečnosti informací, tak ve smyslu přístupu managementu k jejich řešení. Zatímco investoři získávají značné množství informací, tyto informace nejsou konkrétně zaměřeny na řízení rizik. Investory nejvíce zajímá důvěra založená na schopnostech a zodpovědnosti.

“Společnosti si stále více uvědomují , že rozumné řízení rizik znamená konkurenční výhodu a také způsob, jak zvýšit hodnotu firmy u zainteresovaných stran. Tato možnost je ještě větší u společností působících na rozvíjejících se trzích jako je Česká republika nebo Slovensko, které jsou dynamičtější, ale i více rizikové,” komentuje výsledky průzkumu Jan Fanta, partner oddělení ekonomického poradenství Ernst & Young.

Dodal, že dobře fungující správní orgány jsou stále více znepokojeny možnými selháními v oblasti řízení rizik a nejvýkonnější společnosti jsou připraveny uskutečnit nutné investice za účelem snížení pravděpodobnosti dopadu budoucích negativních rizikových jevů.

Dalšími pěti klíčovými faktory dobrého rizikového managementu jsou podle zprávy:

  • dostatečné zdroje a investice do rizikového managementu;
  • výkon zaměstnanců měřen na základě řízení rizik a dosažených zisků;
  • hlavní důraz kladen na dodržení zásad jak čelit rizikům;
  • hlavní důraz kladen na zmírňování rizik;
  • řízení rizik stanoveno prioritou na pozicích generální a finanční ředitel.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).