Hlavní navigace

Živnostníci musí od července vydávat doklady o zaplacení

Podle novely zákona o živnostenském podnikání, musí od 1.7.2005 všichni podnikatelé, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění, vydat zákazníkovi doklad o prodeji zboží nebo poskytnuté službě, a to pokud přesahuje platba výši 50 Kč. Zákon o živnostenském podnikání nerozlišuje, zda se jedná o doklad z elektronické pokladny, či doklad vypsaný ručně.

Sdílet

Zákon o registračních pokladnách povinnost vydávat doklady o zaplacení ještě upřesňuje. Od 1.7.2005 každý daňový subjekt, který provozuje maloobchodní nebo hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění, a který používá jakoukoli elektronickou pokladnu, která tiskne pokladní blok, má povinnost oznámit v každém pokladním místě svoji identifikaci a umístit upozornění o tom, že je povinen za provedenou platbu vystavit a předat zákazníkovi potvrzení o platbě za maloobchodní prodej zboží nebo poskytnutí hostinské činnosti, přesáhne-li platba 50 Kč. Potvrzením o platbě bude doklad tištěný touto elektronickou pokladnou.

Zákazníkovi bude v každém pokladním místě viditelným způsobem oznámeno, že prodávající provozující maloobchodní nebo hostinskou činnost je povinen mu vydat doklad o platbě. Zákon o registračních pokladnách přímo předepisuje text tohoto oznámení:

Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy.

Tyto povinnosti se nevztahují na ty živnostníky, kteří provozují maloobchodní či hostinskou činnost a elektronickou pokladnu nepoužívají, nemusí tuto pokladnu k 1.7.2005 po­řizovat. Nemusí mít v prodejním místě umístěno ani oznámení o povinnosti vydat doklad o platbě. Tyto a další povinnosti vyplývající ze zákona o registračních pokladnách musí splnit nejpozději od 1.1.2007. Doklad o prodeji zboží či služeb nad 50 Kč však musí prodávající vydat v souladu s novelou zákona o živnostenském podnikání, byť by to byl paragon vypsaný ručně.

Výrobci a dovozci pokladen

Od 1.7.2005 mohou výrobci nebo dovozci, kteří mají v úmyslu na český trh dodávat pokladny splňující funkční a technické podmínky, které zákon o registračních pokladnách stanoví, podat Ministerstvu financí návrh na certifikaci určitého typu registrační pokladny s fiskální pamětí nebo na certifikaci postupu, kterým bude funkční registrační pokladna doplněna fiskální pamětí. Na základě tohoto návrhu podaného do 31.10.2005 Mi­nisterstvo financí rozhodne o certifikaci typu pokladny nejpozději do 31.12.2005. Pokud tento návrh podá od 1.11. 2005, rozhodne Ministerstvo financí o certifikaci nejpozději tři měsíce od podání návrhu. Stejné lhůty platí i pro správní řízení při rozhodování o autorizaci servisního střediska.

Kontaktní místo

Kontaktním místem pro podání návrhu na certifikaci určitého typu registrační poklady s fiskální pamětí nebo na certifikaci postupu, kterým bude funkční registrační pokladna doplněna fiskální pamětí je Ministerstvo financí, Ústřední finanční a daňové ředitelství, Lazarská 7, Praha 1.

Dotazy k registračním pokladnám je možné zasílat na e-mailovou adresu: registracni.pokladny@mfcr.cz

Ministerstvo financí v nejbližší době zveřejní seznam registračních pokladen, které budou vhodné pro připojení fiskální paměti bez toho, aby bylo nutné pořizovat zcela novou registrační pokladnu s fiskální pamětí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).