Hlavní navigace

Živnobanka zvýšila v 1. pololetí zisk o 53%

Živnostenská banka, a.s., vykázala za první pololetí letošního roku čistý zisk ve výši 138,05 milionů Kč, což je o 53,41% více než za první pololetí loňského roku. Tento a další údaje jsou podle českých účetních standardů a nejsou auditované.

Nárůst zisku zaznamenala Živnostenská banka při fakticky stejné bilanční sumě (k 30.6.2003 činila 49,5 miliardy Kč, což představuje mírné snížení o 3,1% v porovnání s 30.6.2002). Příznivého výsledku dosáhla banka zejména růstem výnosů (o 7,4 %) a poklesem nákladů (o 3,6 %). Provozní zisk Živnobanky vrostl o 62,4 % a zisk před zdaněním o 122,3 %. Úvěry klientům stouply o 13,7%.

Ve srovnání s prvním pololetím 2002 nebyl výsledek Živnostenské banky ovlivněn žádnou mimořádnou položkou. Na zisk banky mělo pozitivní dopad rozpuštění opravných položek v celkové výši 22 milionů Kč.

Od února letošního roku je majoritním akcionářem Živnostenské banky italská banka UniCredito Italiano SpA.

Ing. Karel Ježek
tiskový mluvčí
Živnostenská banka, a.s.