Hlavní navigace

Živly poškodily v loňském roce více než 30 tisíc vozidel

[Tisková zpráva] V roce 2010 řešily pojišťovny více než 346 tisíc pojistných událostí z havarijního pojištění. Průměrná škoda vyplacená z havarijního pojištění dosáhla 30 000 Kč. Často však jde o podstatně vyšší částky.

Sdílet

Mezi nejvyšší patří škody způsobené krádeží vozidel, kde se průměrné vyplacené pojistné plnění pohybuje na úrovni 250 000 Kč. Vysoké jsou také škody způsobené živly – běžně přesahují sto tisíc korun. Přes tato značná rizika je v České republice havarijně pojištěno jen každé páté vozidlo.

Havarijní pojištění (HAV) chrání motoristu před škodami na vlastním vozidle v důsledku havárie vozidla, odcizení vozidla a krádeže, vandalismu a poškození živelní událostí.

Připojistit si je možné dále pojištění čelního skla, úrazové pojištění, rozšířené asistenční služby, zapůjčení náhradního vozidla, pojištění spolujezdců, právní ochranu, pojištění zavazadel. „Stále běžnější jsou škody, vzniklé při střetu se zvěří. Při sjednávání připojištění na toto riziko je třeba věnovat pozornost pojistným podmínkám a ujistit se, zda se pojištění vztahuje jak na lesní zvěř, tak na hospodářská zvířata. Možné je též sjednat připojištění pro případ napadení zvěří. Jde o poměrně častou pojistnou událost, ale pozor nezaměňujme se střetem se zvěří, vysvětluje Marcela Kotyrová, manažerka vzdělávání a komunikace České asociace pojišťoven a dodává:  „Jako ukázkový případ napadení zvěří lze uvést situaci, kdy kuna vleze do motorového prostoru a překouše kompletně elektroinstalaci. Takováto škoda u běžného vozidla střední třídy může snadno přesáhnout 40 000 Kč.“

Riziko č. 1: Škody na vlastním vozidle v důsledku havárie vozidla

HAV kryje škody na vlastním vozidle způsobené dopravní nehodou v případech, že:

    jste viníkem dopravní nehody. Například při nedání přednosti v jízdě se průměrná škoda pohybuje kolem 47 000 Kč, při nedodržení bezpečné vzdálenosti jde o cca 33 000 Kč,

    nepřizpůsobíte jízdu stavu vozovky a poškodíte si vozidlo (výtluky na silnici). Průměrná škoda dosahuje 32 000 Kč,

    v důsledku smyku narazíte do stromu/svodidla,

    vozidlo bude poškozeno po střetu se zvěří. Průměrná škoda je kolem 30 000 Kč,

    do vozidla vám nabourá neznámý viník na parkovišti atd.

„Celých 84 % škod uplatněných z havarijního pojištění je způsobeno havárií. Z toho 45 % nastane při parkování nebo je způsobeno na zaparkovaném vozidle,“ komentuje Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven.

Z havarijního pojištění lze zároveň uplatnit i škody v případě spoluviny na dopravní nehodě. V případě spoluviny je zpravidla lepší využít své havarijní pojištění, než plnění z povinného ručení druhé strany. Tam by podle míry spoluúčasti pojištěný dostal jen část škody, z havarijního pojištění dostane škodu celou (s odečtením spoluúčasti).

Příklad škody:

Poškození vozidla Opel Astra, 2001

Průběh nehody: Na mokré silnici dostalo vozidlo smyk a narazilo do svodidel

Poškozené díly: poškození pravé přední části, vyměněné díly (starší nebo druhovýroba): kapota, světlo, nárazník, blatník, přední čelo.

Pojistné plnění: 32 948 Kč

Roční pojistné:  4 452 Kč (pojištěno od roku 2005)

Riziko č. 2: Odcizení vozidla a krádeže

Havarijní pojištění proti odcizení a krádeži vozidla kompenzuje škody v případě:

    krádeže samotného vozidla,

    krádeže součástek motorových vozidel,

    krádeže vybavení automobilů.

13 % z celkového počtu škod z HAV tvoří krádeže.  Statistiky Policie dále uvádí, že každých 40 minut je odcizeno 1 vozidlo. Denně je pak odcizeno průměrně 35 vozidel v hodnotě 5,5 milionů korun.

Příklad škody:

Škoda Octavia 1,9 TDI , r.v. 2008

Vozidlo parkovalo na volně dostupném parkovacím místě před domem.

Vozidlo majitel zakoupil jako ojeté v roce 2009

za cenu 360 000 Kč. Ukradeno bylo v roce 2010.

Pojistné plnění 310 000 Kč (spoluúčast 5 %)

Roční pojistné: 12 500 Kč

Riziko č. 3: Škody způsobené vandalismem

Úhradu škody způsobenou vandalismem lze uplatnit pokud:

    dojde k poškození nebo zničení vozidla úmyslným jednáním vandala,

    poškodí váš vůz neznámý pachatel,

    nebo dojde k poškození vozu z důvodu pokusu o odcizení.

Průměrné pojistné plnění u škody, způsobené vandalizmem představuje částka 21 000 Kč.          Nejčastější  příčinou je poškrábání laku ostrým předmětem. Mezi případy vandalismu patří také hození předmětu na vozidlo, přeběhnutí osoby po autě nebo ulomení zrcátka. 

Příklad škody:

Volkswagen Passat, r. v. 2006

Majitelka vozidla ráno našla vozidlo

probodané ostrým předmětem.

Poškozeny byly všechny díly karoserie a většina z nich neopravitelná. Díly, které nebyly probodnuty, byly prokopnuty či jinak znehodnoceny.

Vyčíslená škoda:  185 452 Kč

Pojistné plnění: 176 179 Kč (5% spoluúčast)

Roční pojistné: 15 588 Kč

Riziko č. 4: Škody způsobené živelní událostí

Kryje poškození nebo zničení vozidla, způsobené živelní událostí:

    povodní nebo záplavou,

    krupobitím, vichřicí, úderem blesku,

    sesuvem půdy, pádem kamení nebo laviny,

    požárem nebo výbuchem.

V loňském roce narostly celkové škody, způsobené živly o 89 %. Povodně a kroupy způsobily vloni škody na vozidlech ve výši téměř půl miliardy korun. Průměrné pojistné plnění za škodu na vozidle, způsobenou živly činí 116 000 Kč.

Příklad škody:

Renault Laguna, r. v. 2004

Zaplavené vozidlo při povodni. Voda dosáhla do poloviny dveří, do motorového prostoru se dostala jemná vrstva bahna.                                

Náklady na vysušení a vyčištění vozu byli vyčísleny na 230 000 Kč. Pojistné plnění vyplaceno jako totální škoda ve výši 160 000 Kč.

Roční pojistné: 10 825 Kč

Pokud je vozidlo zaplaveno pod práh lze jej opravit. Pokud nad práh, vždy jde o totální škodu, protože je zasažen motor.

„Jak dokladují příklady, nehoda není náhoda. Proto nepodceňujte rizika, která ohrožují vás a vaše vozidlo. Při sjednávání pojištění zvažte důkladně rozsah pojištění a poskytnutých služeb. Stanovte si dostatečné limity pojistného plnění, aby případné pojistné plnění pokrylo škodu v dostatečné výši,“ doporučuje Marcela Kotyrová, manažerka vzdělávání a komunikace České asociace pojišťoven.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).