Hlavní navigace

Zisk HVB Bank CZ za první pololetí letošního roku činil podle mezinárodních standardů po zdanění 696 milionů korun

Výsledky za první pololetí 2004 dle IFRS (mezinárodních standardů finančního výkaznictví) – srovnání se stejným obdobím roku 2003:

Sdílet

  • Zisk před zdaněním vzrostl o 31,6 % na 967 mil. Kč.
  • Čistý zisk po zdanění dosáhl 696 milionů Kč.
  • Výnosnost vlastního kapitálu po zdanění se zvýšila z 9,2 % na 11,0 %.
  • Poměr nákladů a výnosů se zlepšil z 57,2 % na 51,1 %.
  • Rozvoj obchodních aktivit: 9% nárůst úvěrů klientům, 4% navýšení klientských depozit, zavádění nových atraktivních produktů.
  • Úvěrové portfolio nadále zvyšuje svoji kvalitu – nárůst standardních úvěrů o 12 %, pokles objemu klasifikovaných pohledávek o 38 %.

HVB Bank Czech Republic a. s. (dále HVB Bank CZ) vytvořila za první pololetí 2004 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví zisk po zdanění ve výši 696 mil. Kč. Podstatné meziroční navýšení čistého zisku o 189 mil. Kč (37,3 %) dle IFRS, v porovnání s výsledkem srovnatelného období předchozího roku (507 mil. Kč), bylo pozitivně ovlivněno zejména výrazným navýšením čistých neúrokových výnosů při solidním růstu čistých úrokových výnosů.

Nárůstu čistých úrokových výnosů oproti prvnímu pololetí minulého roku bylo dosaženo především díky dividendovému výnosu z majetkových účastí. Ke zvýšení čistých neúrokových výnosů došlo v letošním roce zvýšením růstu čistých výnosů z poplatků a provizí, naopak negativně se v této položce projevilo povinné dvojnásobné navýšení objemu příspěvku do Fondu pojištění vkladů.

V první polovině roku se meziročně zlepšila většina hlavních poměrových ukazatelů efektivnosti banky: výnosnost vlastního kapitálu po zdanění se zvýšila z 9,2 % na 11,0 %, výnosnost aktiv po zdanění vzrostla z 0,8 % na 1,0 %, poměr sledovaných a ohrožených úvěrů k celkovým úvěrům se snížil z 7,5 % na 4,3 % a poměr nákladů a výnosů (na základě výnosů z běžné činnosti) klesl z 57,2 % na 51,1 %. Banka standardně udržuje bezpečnou výši kapitálové přiměřenosti přesahující 13 %.

Úvěrové portfolio banky zůstává při vzrůstající kvalitě nadále vhodně diverzifikováno, objem standardních úvěrů klientům vzrostl o 12 % při významném poklesu objemu sledovaných a ohrožených pohledávek o 38,2 %. Tvorba opravných položek ve výši 141 mil. Kč je v souladu s očekávanou rizikovou pozicí banky pro letošní rok.

HVB Bank také v první polovině roku 2004 zaznamenala výrazný nárůst objemu hypotečního úvěru Majordomus. V prvním pololetí byly poskytnuty hypoteční úvěry v celkovém objemu 1 526 mil. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o 68% nárůst.

Dobré výsledky banka zaznamenala v oblasti financování komerčních nemovitostí a poskytování úvěrů firemní klientele, kde se jí podařilo zvýšit podíl na trhu firemních úvěrů během prvních pěti měsíců tohoto roku z 12,3 % na 13,1 %. Zákazníci také využívají nabídku služeb pro financování projektů ze strukturálních fondů EU nabízených prostřednictvím Evropského kompetenčního centra HVB Bank.

S velikostí bilanční sumy přesahující 142 mld. Kč (navýšení oproti minulému roku o téměř 9 %) je HVB Bank CZ čtvrtou největší bankou v České republice s potenciálem dalšího růstu vycházejícího zejména z dostatečné kapitálové základny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).