Hlavní navigace

Zisk GE Capital Bank se meziročně zvýšil o 120 %

Sdílet

Praha
13. května 2002

Podle českých účetních standardů dosáhla GE Capital Bank za první tři měsíce letošního roku čistý zisk 177,95 mil. Kč. V porovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy banka vytvořila zisk 81,08 mil. Kč, došlo k jeho růstu o 119,5 %.

GE Capital Bank pokračovala v prvním čtvrtletí letošního roku v úvěrové expanzi. K 31. březnu 2002 dosáhl objem úvěrů poskytnutých klientům výše téměř 13,2 mld. Kč (viz graf č. 1). V meziročním srovnání došlo k jeho růstu o 94,4 %. V absolutním vyjádření narostly úvěry poskytnuté klientům za dvanáct měsíců o 6,4 mld. Kč – tedy na dvojnásobek své loňské hodnoty.

Jako v předchozích čtvrtletích i během prvních tří měsíců letošního roku vzrostl objem vkladů přijatých od klientů (viz graf č. 2). K 31. březnu 2002 činil objem klientských vkladů téměř 42,7 mld. Kč. Rok před tím měli klienti u GE Capital Bank uloženo téměř 38,8 mld. Kč. Meziročně se tak objem vkladů klientů zvýšil o 10 %.

GE Capital Bank je dlouhodobě peněžním ústavem s jednou z nevyšších kapitálových přiměřeností na českém trhu. K 31. březnu 2002 dosáhl tento základní finační ukazatel hodnoty 37,36 %. Kapitálová přiměřenost GE Capital Bank tak několikanásobně překračuje ČNB požadovaných minimálních 8 %. Banka tak dlouhodobě patří k nejbezpečnějším peněžním ústavům na českém bankovním trhu.

„GE Capital Bank v uplynulém čtvrtletí potvrdila nejen pozice dravé a expandující banky – o čemž svědčí růst objemu vkladů a poskytnutých úvěru -, ale potvrdila i svou pozici efektivní a zdravé banky,“ řekl Petr Šmída, generální ředitel GE Capital Bank.

Čistý zisk na zaměstnance byl v prvním čtvrtletí tohoto roku meziročně nejdynamičtěji rostoucím finančním ukazatelem. K 31. březnu 2002 dosáhl hodnoty 395 tis. Kč, zatímco ke konci loňského března byla jeho hodnota 153 tis. Kč. V meziročním srovnání se tak čistý zisk na zaměstnance zvýšil o 158 %.

Růst čistého zisku na zaměstnance úzce souvisí se zefektivněním procesů banky a jejich digitalizací a samozřejmě se snižováním provozních nákladů. V porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku došlo letos k poklesu všeobecných provozních nákladů o 33,4 mil. Kč na 713,3 mil. Kč k 31. březnu 2002.

Bilanční suma GE Capital Bank činila k 31. březnu letošního roku 52,36 mld. Kč. Meziročně došlo k poklesu o 30 %. Pokles byl způsoben změnou metodiky vykazování repo operací vůči ČNB. Ty již nejsou vedeny v rozvaze jako cenné papíry, ale byly podle nové metodiky vyvedeny do podrozvahy. Pokud by nedošlo ke změně účetní metodiky, byla by bilanční suma na konci letošního prvního čtvrtletí o 4 miliardy korun vyšší v porovnání s koncem loňského prvního čtvrtletí, kdy činila 74,8 mld. Kč.

Vlastní kapitál GE Capital Bank dosáhl k 31. březnu letošního roku objem 6,90 miliardy korun. V porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku, kdy činil 6,18 miliardy korun, jde o zvýšení o 11,6 %.

Růst zájmu klientů o produkty a služby

GE Capital Bank měla na konci letošního března téměř 560 tisíc klientů. V porovnání se stejným obdobím loňského roku jde o růst o více než 20 %. Podobně významný nárůst počtu klientů, zaznamenala GE Capital Bank i v předchozích čtvrtletích (viz graf č. 3), což svědčí o zájmu klientů o její produkty a služby.

„Za úspěch GE Capital Bank v prvním čtvrtletí tohoto roku považuji její dynamický růst a to zejména v produktech a službách, na jejichž rozvoj jsme se prioritně zaměřili. Šlo o rozvoj přímého bankovnictví, retailové úvěrové produkty a úvěry pro malé a střední podniky. Ve všech těchto oblastech máme významný podíl na trhu a pozici inovátora,“ řekl Petr Šmída, generální ředitel GE Capital Bank.

V oblasti přímého bankovnictví patří nesporně GE Capital Bank na českém trhu vedoucí místo v oblasti GSM bankovnictví. Počet klientů využívající její Mobil Banku se meziročně zvýšil o 94 % z 83 tisíc (k 31. březnu 2001) na 161 tisíc (k 31. březnu 2002). Ještě výraznější byl růst počtu klientů, kteří využívají Telefon Banku – jejich počet se v porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku zvýšil k 31. březnu 2002 o 710 % na 81 tisíc.

GE Capital Bank uvedla na podzim 2001 na trh Internet Banku. Ke konci prvního čtvrtletí 2002 využívalo Internet Banku 27 287 klientů. V letošním roce se chce GE Capital Bank zaměřit právě na oblast internetového bankovnictví. Počátkem března proto nabídla klientům novou službu GEnius. Ta umožňuje provádět běžné operace platebního styku, čerpat účet do minusu, jednou měsíčně získat výpis z účtu, obsluhovat účet pomocí telefonu a prostřednictvím internetu, platit nákupy na internetu a posílat či přijímat e-maily na vlastní personalizované internetové stránce www.genius.cz.

Stále více drobných klientů využívá úvěrové produkty GE Capital Bank. K hlavním úvěrovým produktům určeným těmto klientům patří Expres půjčka a Hypotéka. Expres půjčka je neúčelový spotřebitelský úvěr, který může klient získat na počkání. Právě rychlost poskytnutí a neúčelovost této půjčky jsou jedním z hlavních faktorů růstu počtu klientů, kteří ji využívají. Ke konci prvního čtvrtletí GE Capital Bank poskytla téměř 148 tisíc Expres půjček, což představuje meziroční růst o 122 %. V prvním čtvrtletí tohoto roku navíc GE Capital Bank nabídla klientům pojištění splátek Expres půjčky pro případ nemoci, invalidity, úmrtí či ztráty zaměstnání.

Ještě výraznější nárůst zaznamenala GE Capital Bank v počtu poskytnutých Hypoték. V porovnání s prvním čtvrtletí loňského roku poskytla banka k 31. březnu 2002 téměř o 250 % Hypoték více. Ke konci letošního března poskytla 2242 Hypoték v objemu 2,1 mld. Kč. GE Capital Bank poskytuje Hypotéky na 85 % obvyklé ceny nemovitosti a Hypotéka je vyřízena do pětí dnů od předání požadovaných dokumentů klientem.

Jedním z hlavních cílů GE Capital Bank v letošním roce je další agresivní růst v oblasti úvěrů pro malé a střední podniky. Výsledky v prvním čtvrtletí letošního roku svědčí o tom, že se bance tento cíl daří naplňovat. Během prvních tří měsíců tohoto roku poskytla banka malým a středním podnikům úvěry v objemu 1,238 mld. Kč, což je více než dvojnásobek v porovnání s předchozím rokem a představuje to meziroční nárůst o 103 %. Služby GE Capital Bank využívalo ke konci prvního čtvrtletí 78 tisíc klientů z řad malých a středních podniků, což představuje 10%-ní podíl na trhu. Ke klienty nejvyhledávanějším produktům patří Malá podnikatelská půjčka a Malý podnikatelský kontokorent.

Malá podnikatelská půjčka je neúčelový úvěr od 300 tisíc Kč do 2,5 milionu Kč. Splatnost úvěru je až pět let. Úvěr je zajištěn nemovitostí. Po předání požadovaných dokumentů banka rozhodne o poskytnutí půjčky do tří pracovních dnů. Malý podnikatelský kontokorent umožňuje přečerpání běžného účtu až o 500 tisíc korun. Finanční prostředky jsou klientům k dispozici do 3 dnů od dodání podkladů. Banka nevyžaduje žádné hmotné ručení.

S růstem zájmu klientů o retailové produkty a produkty pro firmy souvisí i růst počtu depozitních účtů, které GE Capital Bank vede. Ke konci prvního čtvrtletí tohoto roku byl jejich počet 789,6 tisíc. Za dvanáct měsíců se tak jejich počet zvýšil o 19 %.

K produktům, o něž mají klienti stabilně zájem, patří nesporně i platební karty. GE Capital Bank nabízí všem klientům mezinárodní platební karty, které lze získat již při založení účtu. GE Capital Bank vydává platební karty Maestro a Eurocard-MasterCard. Ke konci letošního prvního čtvrtletí banka vydala 365 049 mezinárodních platebních karet (meziroční růst o 53 %). V počtu vydaných mezinárodních platebních karet Eurocard-MasterCard dominuje GE Capital Bank českému trhu.

I v tomto roce chce GE Capital Bank pokračovat v rozšiřování své bankomatové sítě. Ke konci letošního března měla banka v provozu 242 bankomatů, což je o 218 % více než ve stejném období loňského roku. GE Capital Bank plánuje zvýšit počet bankomatů do konce letošního roku na 300.

* * *
GE Capital Bank patří do skupiny GE Capital Services, která je součástí jedné z největších finančních skupin na světě – General Electric.

General Electric je z hlediska tržní kapitalizace největší společnost na světě. General Electric dosáhla v roce 2001 zisk po zdanění ve výši 13,684 miliardy amerických dolarů. V roce 2000 zisk společnosti činil 12,735 miliardy dolarů. Příjmy společnosti za rok 2001 dosáhly 125,9 miliardy USD.

GE Capital je globální společnost, která poskytuje diverzifikované finanční služby. GE Capital má aktiva v objemu vyšším než 425 mld. USD. Je tvořena 25 firmami, které klientům ve 45 zemích světa poskytují služby například v oblasti pojišťovnictví, leasingu, finančních služeb pro spotřebitele, financování firem, financování zvláštních projektů. GE Capital se může pochlubit nejvyšším možným ratingovým ohodnocením AAA uděleným renomovanými ratingovými agenturami. V České republice působí GE Capital Bank, GE Capital Multiservis a GE Capital Leasing.

Jan Hainz,
tiskový mluvčí GE Capital Bank

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).