Hlavní navigace

Ženy v důchodu jsou stejně šťastné jako muži

Ženy jsou po odchodu do důchodu stejně šťastné jako muži, i když jejich finanční situace je horší. Vyplývá to z celosvětového výzkumu skupiny AXA. Nejšťastnější důchodkyně žijí na Novém Zélandu, v Kanadě a Austrálii, nejméně šťastné naopak v jižní Evropě. Mezi ekonomicky aktivními je dokonce více šťastných žen než mužů.

Sdílet

Ženy se po odchodu do důchodu potýkají s většími finančními problémy než muži. Přibližně 50 % respondentek v důchodovém věku uvedlo, že jejich příjem je „nedostatečný“ nebo „zcela nedostatečný“. Stejný názor má 41 % mužů – důchodců. I přes horší finanční situaci jsou však ženy stejně šťastné jako jejich protějšky. Přibližně 86 % mužů i žen uvedlo, že po odchodu do důchodu jsou „docela šťastní“ nebo „velmi šťastní“. V rámci kategorie ekonomicky aktivních jsou ženy dokonce šťastnější než muži (91 % ku 89%).

Výsledky se liší podle jednotlivých zkoumaných zemí. Nejspokojenější důchodkyně žijí na Novém Zélandu, v Kanadě a Austrálii, kde se za docela či velmi šťastné označilo přibližně 95 % z nich. To kontrastuje s výsledky ze tří středomořských zemí – Portugalska, Španělska a Itálie, kde více než čtvrtina (v Portugalsku dokonce 40 %) dotazovaných důchodkyň uvedla, že šťastné „nejsou“ nebo „vůbec nejsou“. V těchto zemích také kolem 70 % žen označilo svůj důchod jako „nedostatečný“ nebo „zcela nedostatečný“.

Zkoumány byly i asociace, které se v souvislosti s odchodem do důchodu lidem vybaví. U žen v důchodovém věku bylo zaznamenáno více negativních asociací než u mužů – například v Belgii spojuje samotu, smutek, nudu a zbytečnost s důchodem 36 % důchodkyň a jen 24 % důchodců.

Dalším oblastí zkoumanou mezinárodním výzkumem skupiny AXA byly představy o ideálním věku pro odchod do důchodu. V osmi zemích ze šestnácti by pracující ženy chtěly odcházet do důchodu dříve než muži, zatímco na Novém Zélandu, ve Španělsku a ve Spojených státech by chtěly ženy pracovat do vyššího věku (přibližně do 57 let, o rok více než muži v těchto zemích).

Výzkum AXA Retirement Scope 2007 si klade za cíl zjistit, jaké jsou představy ekonomicky aktivního obyvatelstva o době po odchodu do důchodu, a srovnat je s pohledem nynějších důchodců. Zkoumán byl i přístup jedinců k finančnímu plánování důchodového věku. Výzkum proběhl v šestnácti zemích světa , tázáno bylo celkem 11 590 respondentů. Letos poprvé byla do tohoto výzkumu začleněna Čína, příští rok bude výzkum rozšířen i o Českou republiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).