Hlavní navigace

Zelená „zeleným fondům“

Lednová nabídka zajištěných fondů ČSOB je zajímavá a pestrá. Na své si přijdou ctitelé tzv. zelených fondů, ale také ti, kteří věří asijským trhům nebo chtějí kombinovat pojištění se zajištěným fondem. Kdo hledá investici na poněkud „horší časy“, má k dispozici fond ČSOB Variabilního růstu 1, který mu zajistí vyšší výnos při mírnějším růstu akcií, než by získal při přímých obchodech na akciovém trhu.

Sdílet

Etika především

Na stále populárnější „společensky odpovědné investování“ se orientuje Fond ČSOB Harmonického růstu 2. Jeho majetek tvoří stabilní společnosti, které se aktivně zajímají o životní prostředí a neporušují ani jiné etické standardy. Jde o trend, jímž se prioritně ubírá vlastník ČSOB belgická KBC. Jak uvedla 20. prosince loňského roku, aktiva jejích „zelených fondů“ v loňském roce vzrostla ze 350 milionů EUR na 1,8 mld. EUR.

Po fondech Vodního bohatství 1 a 2 KBC rozšiřuje prostřednictvím ČSOB svou nabídku o korunový fond Harmonického růstu 2, který je koncipovaný na 5 let a 7 měsíců. Jeho výnos bude vypočítáván z hodnoty koše dvaceti speciálně vybíraných akcií, jejichž podíl v portfoliu fondu činí shodně 5 %. Aktuálně k nim mj. patří Bank of America, chemický koncern BASF, francouzská finanční instituce BNP Paribas nebo například farmaceutická společnost Eli Lilly.

Konkrétní výpočet výnosu fondu Harmonického růstu 2 bude stanoven na základě průměru zavíracích cen v poslední den každého čtvrtletí před splatností fondu. Jde celkem o 22 hodnot od dubna 2008 do července 2013. Fond se podílí na růstu koše podkladových akcií 150 %. Maximální výnos je neomezený. V případě nepříznivého vývoje získá investor zpět vloženou částku.

Řada investorů hodnotí vyhlídky tohoto typu fondů s despektem. Logicky se obávají, že se dodržování nejrůznějších ekologických i dalších požadavků negativně odrazí v jejich výnosech. Porovnání tzv. etických fondů s těmi, které investují podle tradičních měřítek však ukazuje, že jsou jejich výnosy srovnatelné a někdy je dokonce i předčí. Z dostupných údajů vyplývá, že za těmito pro leckoho překvapivými výsledky stojí racionální zdůvodnění. Externí výbor, který vybírá společnosti do portfolia fondu se zaměřuje na dobře řízené a tudíž vysoce ziskové, firmy s dlouhodobou vizí. Vychází přitom z pěti kritérií – ekonomické a sociální politiky společnosti, její vnitřní kontroly a obchodní etiky, vztahu k životnímu prostředí, sociálních vztahů na pracovišti a také dodržování lidských práv. Důraz na podobné hodnoty by měl pomoci vyhýbat se budoucím problémům a klade zvýšené nároky na manažery těchto firem.

Skladba a změny portfolií podobně investujících fondů mohou být přitom inspirací pro individuální investory, na které společnosti se orientovat nebo jakým se naopak vyhýbat.

Asie stále láká

V roce blížící se olympiády zůstává navzdory obavám z možné korekce středem pozornosti investorů Čína, ale také další asijské trhy. Část expertů sice varuje, že i tento region může postihnout očekávané zpomalení, případně dokonce recese ekonomiky USA. Jiní ovšem tvrdí, že to mohou být právě Čína, Indie, případně jiné státy z tohoto kontinentu, jejichž bouřlivý ekonomický růst může dopady nepříznivého vývoje v USA výrazně omezit. Díky vysokému potenciálu růstu zůstává v každém případě Asie dlouhodobě atraktivní. Studie KBC Asset Management hovoří nejen o atraktivním ocenění akcií v tomto regionu, ale také nárůstu jeho imunity vůči zpomalení západních ekonomik.

ČSOB proto klientům nabízí nový fond Asijského růstu 5. Jde o zajištěný fond, koncipovaný na 5 let a 1 měsíc. Investuje do indexů šesti asijských zemí, a to Singapuru, Hongkongu, Malajsie, Tchaj-wanu, Japonska a Jižní Koreje. Jeho výnos může činit až 110 % růstu koše těchto indexů. Konečná hodnota se vypočítá z 20 průměrných čtvrtletních hodnot v době trvání tohoto fondu.

Fond do nepohody

Zajímavou novinku pro případ, kdy se akciím tolik nedaří, představuje fond ČSOB Variabilního růstu 1. Investorům tento fond nabízí dvojí možnost výnosu. Pokud koš vybraných 30 akcií vzroste za dobu trvání fondu, což jsou čtyři roky a deset měsíců, o méně než 30 %, podílí se fond na jeho růstu 120 %. Investorův výnos je v tomto případě vyšší, než kdyby se rozhodl investovat do těchto akcií přímo. Konečná hodnota majetku fondu se stanoví z průměru zavíracích cen poslední den od listopadu 2011 do října 2012. Pokud zmíněný koš akcií vzroste o více než 30 %, klesá jeho participace na tomto růstu na 60 %.

Mezi vybranou třicítkou akcií, do nichž fond investuje, najdeme společnosti jako Akzo Nobel, Banco Santander, Bank of America, Bayer, British American Tobacco nebo Citigroup. Jeho maximální výnos přitom nelze stanovit. Ze simulace výsledků za posledních deset let ale vyplývá, že v prvém případě (růst koše akcií o méně než 30 %) mohl investor za rok vydělat 9,50 % p. a., tedy celkem 54,82 % a při příznivém vývoji trhu dohromady 129,89 %, což je 18,88 % za rok.

Zajistit i pojistit

Nebo je tomu spíše naopak? Fond ČSOB Globálního růstu totiž umožňuje zkombinovat investici do zajištěného fondu s pojistnou ochranou, a to Životním pojištěním Maximal Invest, a to na 4 roky a 7 měsíců. Výnos fondu přitom vychází z koše třiceti významných světových akcií. Fond se může na jeho zhodnocení podílet až 140 %. Vzhledem k charakteru tohoto produktu si může klient zvolit tzv. oprávněnou osobu, která má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (nebo i za jiných okolností).

ČSOB nabízí tyto fondy do 31. ledna. V případě velkého zájmu však může být jejich úpis předčasně ukončen. Pokud do nich klient investuje jednorázově, musí být ovšem peníze na účtu ČSOB nejpozději 31. ledna. Jde o korunové fondy, investor tedy nepodstupuje žádné měnové riziko. V případě nepříznivého vývoje na trzích mu fondy garantují vrácení investované částky. Minimální hodnota investice činí 5 000 Kč, vstupní poplatek 2 %. U fondu ČSOB Globálního růstu+7 vázaného na pojištění musí dosáhnout minimální vklad 30 000 korun, vstupní poplatek se pohybuje podle výše investice, maximálně však činí 4 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).