Hlavní navigace

Zastaralá legislativa v oblasti DPH omezuje evropský obchod

V posledních letech dochází k výrazné globalizaci trhů, jsou implementovány nejmodernější počítačové technologie, elektronické bankovnictví propojuje jednotlivé země a světadíly. Stále více bankovních transakcí překračuje hranice jednotlivých států.

Sdílet

Aktuální trendy se odrážejí i v nových obchodních a distribučních modelech poskytování služeb, které se zaměřují na efektivitu a maximální využití nových technologií a výpočetních systémů. Modely standardizují a centralizují řadu operací a obslužných aktivit a naplňují tak záměry dané Lisabonskou strategií přijatou Evropskou radou v březnu 2000. Existující systém uplatňování DPH však představuje výraznou brzdu a překážku v jejich dosahování.

Odpovědní legislativní a exekutivní zástupci by se proto měli zaměřit na vytvoření konzistentnějších a jednodušších daňových pravidel a pomoci tak ke zlepšení obchodních toků a snížení nákladů mezistátního obchodu – takový je závěr účastníků mezinárodní daňové konference KPMG’s Interna­tional VAT Conference, která se konala ve dnech 20. až 22. listopadu 2006 v Barceloně a které se zúčastnilo 64 zástupců mezinárodních společností z Evropské unie, Indie, Číny a ostatních zemí.

Konference proběhla před zahájením setkání ministrů financí „pětadvacítky“, které se koná dne 28. listopadu v Bruselu a kde jedním z bodů jednání má být i problematika opatření pro zamezení podvodného jednání při uplatňování režimu DPH. Ačkoliv toto téma podle účastníků konference také patří mezi priority, v dlouhodobějším horizontu je třeba věnovat pozornost především reformě již třicet let starého evropského režimu uplatňování DPH.

“Velké společnosti operující napříč Evropou se mohou ocitnout mezi různými národními interpretacemi pravidel pro uplatňování DPH, která byla vytvářena v dřívějších dobách,” prohlásil Graeme Ross, KPMG’s Head of Indirect Tax. “Delegáti konference nám na konkrétních příkladech ukázali, jak jsou jejich společnosti v jedné zemi EU pokutovány za postupy při účtování DPH, které jsou v jiné zemi EU přijatelné a které navíc nemají vliv na celkový daňový výnos,” dodal Graeme Ross.

Podle Rosse mají evropské daňové orgány významnou příležitost zjednodušit obchod mezi členskými zeměmi EU a to spoluprací na přijetí společných pravidel, které by na jedné straně pomáhaly potírat podvodné jednání a na druhé straně by mohly společnostem pomoci při jejich snaze dostát všem zákonům a regulatorním pravidlům.

“V minulých dvou letech se objevilo 66 rozsudků Evropského soudního dvora, ve kterých problematika DPH hrála podstatnou roli, z toho dvacet šest rozsudků přímo pokrývalo mezery v Šesté direktivě, která se nepřímým zdaněním zabývá,” poznamenal Graeme Ross.

Co patří mezi hlavní problémové okruhy? “Například v oblasti finančních institucí chybí jednoznačná definice „finančních a pojišťovacích služeb“, což je jeden z hlavních nedostatků současného znění Šesté směrnice. Jednotlivé členské země rozdílně implementují osvobození plnění a podmínky alespoň pro omezený odpočet daně na vstupu. Nejistota a nejednoznačné výklady panují rovněž v oblasti managementu fondů, nových služeb a aktivit nebo zprostředkova­telských činností,” vysvětluje Marie Konečná, Partner společnosti KPMG Česká republika v oddělení Daňového poradenství, a dodává: “Jakákoliv specializace a integrace funkcí ve skupině, jejichž cílem má být zvýšení efektivity činností, naráží v důsledku těchto nejasností na komplikace v oblasti vnitroskupinových transakcí a zvyšování interních nákladů z důvodu kaskádovitého dopadu uplatnění DPH.”

Určité změny v oblasti finančních institucí se přece jen chystají. Evropská komise by měla do konce roku 2006 předložit návrh na modernizaci existující legislativy pro finanční subjekty a pojišťovny, v němž by měla na výše uvedené nedostatky reagovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).