Hlavní navigace

ZAŘAZENÍ EMISE ERSTE BANK DO BÁZÍ INDEXŮ PX 50 A PX-D

Tisková zpráva č. 32 z 26. září 2002

Komise pro správu burzovních indexů rozhodla v souladu s platnými zásadami tvorby bází burzovních indexů o zařazení emise ERSTE BANK do bází indexů PX 50 a PX-D.

Obchodování s akciemi společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG na hlavním trhu burzy bude zahájeno 1. října 2002.

Základní informace o emisi:

ISIN cenného papíru (CP) – AT0000652011
Zkrácený název CP – ERSTE BANK
Podoba CP – zaknihovaný a vedený v depozitáři Clearstream
Jmenovitá hodnota CP – bez jmenovité hodnoty
Počet CP v emisi – 59 825 114 ks
Měnová jednotka CP – Kč
Střed povoleného rozpětí – Bude využita cena emise ERSTE BANK, obchodované na Vídeňské burze, platná dne 30. 9. 2002 v 16.00 hod. Konverze na Kč bude provedena podle devizového kurzu vyhlášeného ČNB dne 30. 9. 2002.

Emise ERSTE BANK se uplatní ve výpočtu obou indexů od 2. října 2002, což je z technického hlediska nejdříve možný termín pro zařazení emise do bází indexů. Od tohoto data bude báze indexu PX 50 obsahovat 29 emisí, báze indexu PX-D 7 emisí. Redukované počty cenných papírů vstupující do výpočtu indexů budou stanoveny na základě závěrečných kurzů ze dne 1. října 2002 tak, aby podíl emise na tržní kapitalizaci báze nepřevýšil u indexu PX 50 20 %, u indexu PX-D 35 %.

Údaje o redukovaných počtech cenných papírů burza zveřejní formou tiskové zprávy, resp. novinky na svých internetových stránkách, 1. října 2002, po skončení burzovního dne.

Ing. Vladimír Ezr
Burza cenných papírů Praha, a.s.