Hlavní navigace

Příspěvek zaměstnavatele na dovolenou - zaměstnanci si přejí poukázky s možností volby

Nejrůznější příspěvky na dovolenou dostává podle studie Factum Invenio zhruba 40 % zaměstnanců. Více než tři čtvrtiny z nich (83 %) by tyto příspěvky rádi obdrželi ve formě poukázek, které umožňují svobodnou volbu při čerpání dovolené. I tyto údaje jsou výsledkem studie Factum Invenio, kterou si nechala zpracovat společnost Accor Services na téma postojů zaměstnanců k benefitům. Zejména pak studie zjišťovala znalosti zaměstnanců o benefitech a atraktivitu jednotlivých typů výhod. Mezi nejznámější benefity již tradičně patří stravenky, ty uvedlo 56 % dotazovaných a hned na druhém místě se umístily příspěvky na dovolenou (21%). Celková znalost benefitů je mezi zaměstnanci u nás vysoká, alespoň jeden zaměstnanecký benefit dovedlo vyjmenovat 85 % zaměstnanců.

Sdílet

Podle výsledků nedávné studie Factum Invenio se obliba poukázek na dovolenou rok od roku zvyšuje. Je to mimo jiné dáno tím, že firmy si v dnešní hektické době stále více uvědomují potřebu rovnováhy mezi prací a volným časem zaměstnanců, proto patří volnočasové poukázky mezi nejoblíbenější na našem trhu. Podle studie Factum Invenio v současné době dostává nejrůznější příspěvky na dovolenou 40% zaměstnanců, přičemž zaměstnanci by ze způsobů, kterými mohou zaměstnavatelé přispívat na dovolenou, uvítali nejvíce právě poukázky s možností volby dle vlastního přání (tuto variantu uvedlo 83 % zaměstnanců).

Způsoby, jak lidé tráví a zařizují dovolenou:

  • Více než polovina zaměstnanců (53 %) tráví svou dovolenou v České republice, do zahraničí jezdí 22 %; 19 % „tak na půl“
  • Zahraniční dovolenou si zaměstnanci sjednávají nejčastěji přes cestovní kancelář (54 %)
  • Naopak tuzemskou dovolenou si 52 % těch, kteří během ní bydlí v penzionech, kempech apod., zařizují sami; cestovní kancelář využívá 15 % z nich
  • Tuzemskou dovolenou tráví zaměstnanci nejčastěji na vlastní chatě či chalupě (29 %); oblíbená je také dovolená v kempu (17 %) a pobyt u příbuzných či přátel (16 %)
  • Téměř polovina zaměstnanců (49 %) vydává za svou hlavní dovolenou částky v rozmezí 10.000 Kč až 30.000 Kč. Méně než 10.000 Kč stojí dovolená 31 % z nich.
  • Prodloužené víkendy tráví většina zaměstnanců (95 %) v ČR, 32 % zůstává během těchto víkendů doma.

Vnímání atraktivity jednotlivých benefitů

Co se týká atraktivity benefitů, tak vede nejrozšířenější benefit na našem trhu – stravenky, ty podle průzkumu považuje za nejatraktivnější celých 90 % zaměstnanců – téměř všichni zaměstnanci – 94 % jsou navíc přesvědčeni, že by jim měl zaměstnavatel na stravování přispívat. V současné době dostává příspěvek na stravování ve formě stravenek necelá polovina dotazovaných. Hned na druhém místě po stravenkách jsou již zmiňované příspěvky na dovolenou (ty uvedlo 86 %) a třetí příčku v atraktivnosti obsadily příspěvky na nadstandardní zdravotní péči, které jmenovalo 77 % dotazovaných.

V otázkách nadstandardní zdravotní péče, kterou považuje za atraktivní benefit 77 % zaměstnanců je patrné, že tento druh benefitu u nás ještě není příliš rozšířen. Ačkoliv je považován za atraktivní a téměř polovina zaměstnanců (42 %) je navíc přesvědčena, že by takový benefit dokázal snížit nemocnost zaměstnanců, v současné době tento příspěvek dostává pouze 10 % zaměstnanců. Ze způsobů, kterými by jim zaměstnavatelé mohli přispět na nadstandardní zdravotní péči, by zaměstnanci nejvíce uvítali poukázky s možností výběru zařízení podle vlastního přání – tuto možnost uvedlo 85 % zaměstnanců.

Oblíbeným druhem benefitu, který pokrývá všechny okruhy přání zaměstnanců, může být například systém poukázek Ticket Benefits společnosti Accor Services. Bohatá nabídka poukázek v současné době zahrnuje pět tématicky rozdělených poukázek s nejrůznějšími oblastmi využití – na dovolenou, nadstandardní zdravotní péči, vzdělání, sport či kulturu, pomoc v péči o dítě a jednu „univerzální“ poukázku na vše výše uvedené. Navíc široká škála poukázek Ticket Benefits nabízí kromě atraktivní odměny i řadu finančních výhod – pro zaměstnavatele je tento příspěvek osvobozen od odvodů na sociální a zdravotní pojištění, u zaměstnanců nepodléhá dani z příjmu fyzických osob ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Poukázky se tak mohou stát pevnou a výhodnou součástí odměňovacího systému.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).