Hlavní navigace

Zajišťovna VIG Re: personální změny v představenstvu a dozorčí radě

[Tisková zpráva] S účinností od 1. září 2011 byly usnesením příslušných grémií – za předpokladu schválení úřady – přijaty následující změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti:

Dr. Peter Hagen, generální ředitel VIG Re, opouští – vzhledem ke svým budoucím úkolům v čele Vienna Insurance Group – k 31. srpnu 2011 představenstvo společnosti.

Dkfm. Karl Fink převezme od 1. září 2011 jako generální ředitel funkci předsedy představenstva na období pěti let. Zároveň byli ve funkci potvrzeni další členové představenstva – Mag. Dušan Bogdanović, Dipl. Vw. Denis Pehar a Mag. Claudia Stránský – rovněž na pětileté období.

V souladu s usnesením valné hromady z 31. srpna 2011 převezme funkci předsedy dozorčí rady VIG Re Dr. Franz Kosyna.

Představenstvo VIG Re bude mít od 1. září 2011 toto složení:

Dkfm. Karl Fink, generální ředitel
Mag. Dušan Bogdanović
Dipl. Vw. Denis Pehar
Mag. Claudia Stránský

Dozorčí rada VIG Re bude mít od 1. září 2011 toto složení:

Dr. Franz Kosyna, předseda
Mag. Peter Höfinger, místopředseda
Ing. Martin Diviš, MBA
Dr. Wolfgang Eilers
Mag. Roland Gröll
Ing. Juraj Lelkes VIENNA